Валутни курсове за 16.09.2021
Щатски долар (1 USD) 1.73451 лв
Евро (1 EUR) 1.95583 лв
Британски Паунд (1 GBP) 2.18358 лв
Швейцарски франк (1 CHF) 1.84078 лв
Начало / България / Ръст от 1,2% на пътническия превоз

Ръст от 1,2% на пътническия превоз

С 1,2% повече превозени пътници и с 4,6% ръст на извършената работа от пътническия транспорт могат да се похвалят от бранша за първото тримесечие на 2016 г. в сравнение с последното на 2015 г. Спрямо същия период на миналата година съотношението е 1,1% увеличение за превозените пътници и 14,3% повече извършена работа от сухопътния, водния и градския електротранспорт.

Железопътният и автобусният транспорт са превозили 120 303, 8 хил. души за първото тримесечие на годината, което прави 2,3% ръст спрямо същия период на миналата година.

Увеличението е резултат на по-големия брой превозени от автомобилния транспорт пътници. При автобусния транспорт увеличението е 2,6%, докато при железопътния има спад от 5,5%. Извършената работа бележи ръст от 15,4% в сравнение с първото тримесечие на 2015-а, като това прави 3 479,9 млн. пътниккилометра за първото тримесечие на тази година. Увеличението е мотивирано от по-голямото средно превозно разстояние при международните превози на автомобилния транспорт.

С 3 300 намалява броят на превозените от водния транспорт за първото тримесечие на тази година в сравнение с първото тримесечие на 2015-а. Причената е регистрираният спад в международните превози по речния транспорт. Извършената работа е с 543,7 хил. пътниккилометра повече в сравнение с първото тримесечие на миналата година.

ВлакПредприятията от трамвайния, тролейбусния и метро транспорта са превозили общо 64 187,0 хил. пътници, което е с 1% по-молко от същия период на 2015-а. Ръстът с 11,6% на превозените от метрото е оправдан, тъй като и обхватът му се разшири през последната година.

При трамвайния транспорт има спад с 4,6%, а при тролейбусния намалението е още по-голямо и достига 10%.

Извършената работа, измерена в пътниккилометри, се увеличава с 1,2% за първото тримесечие през тази година и достига 272,7 млн. пътниккилометра, което е за сметка на трамвайния и тролейбусния транспорт поради ограничения им обем.

Виж също

Траймвай - седалки

Нов протест заради увеличаването на билетчето в София

Заради поскъпването на билетчето за градския транспорт в София тази вечер ще се проведе нов …