Валутни курсове за 16.09.2021
Щатски долар (1 USD) 1.73451 лв
Евро (1 EUR) 1.95583 лв
Британски Паунд (1 GBP) 2.18358 лв
Швейцарски франк (1 CHF) 1.84078 лв
Начало / България / Транспорт / Въвеждат промяна за изплащането на ДДС от горива

Въвеждат промяна за изплащането на ДДС от горива

Търговците на горива, чийто доход от продажби надхвърля 25 000 лева ще плащат 20% от сключените от тях сделки на държавата. Обезпечението може да бъде под формата на пари по сметка, ценни книжа или банкова гаранция.

Тази реформа е предвидена от Закона за ДДС. Основната цел е да се повишат приходите към държавния бюджет от ДДС. Освен това, пазарът ще бъде преразпределен между големите доставчици на горива, и така по-малките играчи ще отпаднат.

Всяка година българите купуват 3,5 млрд. литра течни горива, което се равнява на приблизително 7 млрд. лева, така ако приемем че това е точната сума, държавата ще получи приблизително 1,4 млрд. лева обезпечение.

Данъкът ще се плаща на годишно равнище и ще се предоставя на НАП. Агенцията по приходите трябва да създаде електронен публичен регистър, в него ще са вписани идентификационните данни на лицето внесло необходимата сума, размерът и срокът на действие на обезпечението.

Едномесечен срок за изплащане

Сонда петролКогато влезе в сила промяната в законовата уредба, всички търговци на горива, които отговарят на изискванията, трябва в едномесечен срок да изплатят обезщетението на Националната агенция по приходите.  Агенцията ще има право да изтегля суми, в случай че установи наличието на недекларирани от търговеца приходи, което от своя страна е мярка за прекратяване на измамите с фиктивни фирми.

Според търговец на едро, тази промяна е крачка към „изсветляване“ на сектора, което ще се отрази и благоприятно на държавния бюджет, заради прихода от ДДС. Ще се промени и начинът на доставка. В настоящия момент, горивата преминават през трима доставчика, до достигането до крайния потребител, купуващ ги от бензиностанциите. Това до голяма степен ще отстрани голям брой от търговците на горива, което предполага поскъпване на горивата.

Данъчните консултанти, твърдят че в проекта не е спомената как от НАП ще освобождават парите. Описано е само, че за да стане това, търговецът трябва да се дерегистрира по ДДС, което от своя страна предполага и данъчна ревизия, която в повечето случаи продължава няколко години.

Промяната се прави, за да се избегнат загубите, които търпи бюджета. Всяка година се укриват все повече и повече данъци, което се осъществяват по няколко начина, съобщават от НАП. Пример за такива измами са създаването на фиктивни фирми, с продължителност на живота – една сделка; сделки сключени само на хартия между свързани лица; покупка на фалшиви документи или фактуриране на по-малък приход.

За в бъдеще от НАП ще имат право да прекратяват регистрирани по ДДС компании, които не са спазили крайния срок или изплатили пълния размер на обезщетено. Предвидени са и санкции от паричен или имуществен характер, насочени към длъжниците. Паричните глоби ще се равняват на 25% от дължимата неизплатена сума, но в размер не по-малък от 10 000 лева.

Виж също

Автобус - интериор

За няма и месец, от глоби в столична община са влезли над 300 хил. лева

Броят на нередовните пътници в градския транспорт се увеличава Непосредствено след като Столично община постанови …