Валутни курсове за 24.05.2024
Щатски долар (1 USD) 1.73451 лв
Евро (1 EUR) 1.95583 лв
Британски Паунд (1 GBP) 2.18358 лв
Швейцарски франк (1 CHF) 1.84078 лв
Начало / България / Икономика / 10% от предприятията са реализирали нови или усъвършенствали стари стоки и услуги през последните две години

10% от предприятията са реализирали нови или усъвършенствали стари стоки и услуги през последните две години

Нов доклад на Националния статистически институт, засягащ иновационната дейност на бизнеса за периода 2012-2014 г., показва, че само 26% от фирмите са реализирали иновации през тои период.

Почти ¾ от фирмите не развиват иновативна дейност. Иновациите намаляват и в сравнение с предходния период на статистика от 2010-2012 г. Минимално увеличение от 0,1% има само при продуктовите иновации. Намаление се отбелязва при маркетинговите с 2,5%, при организационните с 1,6% и при процесовите иновации с 1%. Предприятията, които залагат на иновативно производство, са насочили продукцията си главно за износ. Намаляване на продажбита за страната има при тези, които не развиват иновации, а износът им на стоки и услуги за Европейския съюз се е увеличил с малко над 1%.

За периода на изслеването само 10% от предприятията са реализирали нови или усъвършенствали стари стоки и услуги, а оборотът на такива предприятия оформя около 1/5 от общия фирмен оборот за 2014 г. Повече от половинаат от новаторските фирми са пласирали нов продукт на пазара, а 80% са въвели нова стока или услуга в собствената си фирма. Около 10% са приложили нови или подобрени процеси в самата компания, около 6% въвеждат нови методи на производство, а 5% вкарват нови спомагателни дейности, докато едва 2,3% подобряват методите си на снабдяване и пласмент.

Нови бизнес практики в организацията си са риложили 10% от компаниите, а те са сързани с нови методи на работа при разределение на задачите и вземането на решения, както и прилагането на нови дейности в процеса на работа. При маркетинговите стратегии най-много са предприяията, които прилагат иновативни методи за реклама и презентация на родуктите си, нови подходи в ценообразуването прилагат по-малък процент от фирмите.

Завод
Източник: Wikimedia / KolesnikovEO

Фармацията, застрахователният бизнес, химическата промишленост, компютърната техника и машиностроенето са водещи в прилаганетона иновации.

20% от компаниите, прилагащи иновации, ги осъществяват съвместно с други предприятия и организации. Ако се вземат само фирмите с над 250 служители, делът им в това отношение е дори още по-голям – 1/3.

Докладът „Иновации.бг”, представен от фондация „Приложни изследвания и комуникации”, показва, че външно финансиране дава тласък на иновациите в предприятията, въпреки вътрешни пречки като липса на административен капацитет и стимулиране на предприемаческата и иновационната култура, корупцията и пр. Липсва и цялостна национална стратегия в иновационно отношение. Разходите за изследователска и развойна дейност са се увеличили до 650 млн. лв. през 2014 г., което е ръст от 26%.

Виж също

Зреждане бензин

По-евтини горива правят пътуването през лятната отпуска по-достъпно

По-ниските цени на петрола и горивата ще направят пътуването през лятната ни отпуска тази година …