Валутни курсове за 24.04.2024
Щатски долар (1 USD) 1.73451 лв
Евро (1 EUR) 1.95583 лв
Британски Паунд (1 GBP) 2.18358 лв
Швейцарски франк (1 CHF) 1.84078 лв
Начало / Свят / Азия и Австралия / Повече от половината китайци са изложени на рискова концентрация от фини прахови частици

Повече от половината китайци са изложени на рискова концентрация от фини прахови частици

Международната агенция по енергетика изнася данни от ново проучване, според които замърсяването на въздуха е причина за смъртта на 6,5 млн. души годишно. Тенденцията е към увеличение през следващите години, ако не се вземат сериозни мерки енергийният сектор да намали вредните емисии.

Докладът посочва връзката между енергетиката, замърсяването на въздуха и здравето на хората и очертава конкретни мерки, които енергетиката трябва да предприеме, за да намали в значителна степен лошото качество на въздуха, което се оказва четвъртата най-голяма опасност за здравето.

Констатацията е, че много от първопричините, но и възможните решения на този сериозен проблем се крият в енергийната индустрия на големите промишлени страни.

Агенцията е обединение за енергийна сигурност със седалище в Париж и разширява дейността си под ръководството на изпълнителния директор Фатих Бирол, а изследването е една от първите й прояви. В Международната агенция по енергетика членуват 29 богати индустриални страни, а основаването й е своеобразна реплика към арабското петролно ембарго от 1973 г. и целта й е да координира международни проблеми и решения в областта на енергетиката.

Емблематични за агенцията са месечните доклади за петролния пазар, които служат за барометър на играчите на пазара.

Фатих Бирол, който оглавява агенцията, е икономист и констатира, че прогнозите и неблагоприятните влияния на промените на климата, комбинирани с появата на големи потребители на енергия и замърсители като Китай и Индия, налагат смяна на стратегията й. Новото време изисква да се работи с тези развиващи се и енергоемки икономики. Бирол работи за разширяване на връзките с Китай, чиято енергетика играе решаваща роля в усилията в световен мащаб за намаляване на въглеродните емисии.

Китай смог
Източник: Wikimedia / Fredrik Rubensson

Директорът на Центъра за глобална енергийна политика в Колумбийския университет Джейсън Бордоф заявява, че агенцията трябва да привлече на своя страна най-големите играчи в световната енергетика, ако иска да реши най-наболелите енергийни проблеми, а те, в развиващи се икономики като Китай и Индия, са много сериозни, защото големите градове в тези държави са изложени на убийствен смог. Пробив в овладяването на промените в климата може да се направи, като се помогне на тези страни да решат въпросите с увеличаване на енергийната ефективност и филтриране на замърсителите им.

Бирол иска да постави агенцията във водеща позиция в координирането на усилията, свързани с енергетиката, в световен мащаб. Крачка в това направление е задействането на споразумението за глобалното намаляване на вредните въглеродни емисии, подписано в Париж. Старшият изследовател в Института Грантъм в Империал Колидж в Лондон Нийл Хърст заявява, че светът има нужда от международен орган, който да се занимава с енергетиката.

Фаих Бирол смята, че с относително евтини действия като приемане на по-затегнати стандарти за чист въздух и по-ефективен контрол при изпълнението им държавите могат да постигнат значителен напредък в намаляване на замърсяването за период от 25 години.

Решението за Китай е да прекрати дейността на силно замърсяващите въглищни централи и да направи по-строги стандартие за емисиите от моторните превозни средства, а такива промени биха имали съществен положителен ефект.

Делът на населението в Индия, изложено на риск от висока концентрация на замърсяване с фини рахови частици е 60% в момента, но може да спадне до 20 % през 2014 г., а в Китай данните по същия показател сочат, че сега над 50% от населението е в риск, докато може да бъде намалено до ¼ през следващите 25 години.

Виж също

Ким Чен Ун

В Пхенян се проведе митинг по случай годишнината от избирането на Ким Чен-ун

По повод годишнината от избирането на Ким Чен-ун за председател на Държавния съвет на Северна …