Валутни курсове за 06.03.2021
Щатски долар (1 USD) 1.73451 лв
Евро (1 EUR) 1.95583 лв
Британски Паунд (1 GBP) 2.18358 лв
Швейцарски франк (1 CHF) 1.84078 лв
Начало / България / Икономика / Нов вид безвъзмездни евросубсидии ще спонсорират собственици на малки ферми

Нов вид безвъзмездни евросубсидии ще спонсорират собственици на малки ферми

Всеки, който смята за нужно да кандидатства – може да подаде документи от 4 юли. Крайният срок за записване е 12 август.

По план трябва да се финансират безвъзмездно минимум 2000 малки стопанства. Общият бюджет на този нов и различен проект възлиза на 30 млн. евро. В това число влизат тези за животни, плодове, зеленчуци. Очаква се ръстът на фермите да нарасне с поне 20%.

Новият вид европрограма дава възможност на малките селскостопански ферми наистина да се развият и пораснат. Производителите ще могат да се възползват от правото да получат абсолютно безвъзмездно до 15 хил. евро. И обратното – субсидиращите очакват тези пари да допринесат за разширяване на бизнеса с поне 20%.

Внимание! МЗХ предупреждава

Както във всяка хубава приказка и тук има тънък момент – ако фермата не е регистрирана и тепърва се очаква тя да се развие, автоматично отпада от класацията за получаване на финансова помощ. С други думи – за да попадне в графата „одобрени“, стопанството трябва вече да е налице и учредителите му да планират собствеността им да порасне.

Според одобрената за подпомагане могат да кандидатстват:

И правилата на „играта“ са…

За финансово подпомагане могат да кандидатстват всички физически лица, регистрирани като земеделски стопани; еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) или дружества с ограничена отговорност (ООД), които са микро- или малки (до 50 души персонал и годишен оборот до 19.5 млн. лв.) предприятия; кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите. Кандидатстването се осъществява в разред с приетата специална наредба по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства„.

Жито
Източник: Pixabay

Следващата крачка е свързана с друго изискване, а то с доказването на общите приходи/доходи на стопанството за изминалата календарна година. Тук ключов момент играе земеделска дейност и по-точно процентите, с които тя трябва да се регламентира. Те възлизат на минимум 33%. Не трябва да се пропуска и моментът, че в тази обща сума се включват и доходите от трудови възнаграждения или т.н. заплати.

Както всяко начало и тук следва одобрените предприемачи да преминат курс на обучение. Самият той включва най-малко 18 занимателни часа, а понеже става дума за земеделие – в часовете ще бъдат конкретно беседвани основни проблеми на опазване на околната среда именно в земеделието. Привилегии винаги има, затова висшистите и хората, които са завършили средно образование в тази област, спокойно могат да си отдъхнат, защото ще бъдат буквално освободени от това занимание. В това число влизат и всички онези, които са придобили услуги по друга специална подмярка за консултации (2.1.2) на Програмата за развитие на селските райони.

Кой няма да бъде одобрен

Тези, които не функционират като независими предприятия, с други думи – имат контролно участие в други дружества, няма да имат възможността за участие в безвъзмездното субсидиране.

Другата възможност да попаднете в графата „неодобрени“ е стопанството, което оглавявате да е учредено или преобразувано в периода след 1.01.2014 година.

И числата са важни

За да бъде спонсорирано, земеделското стопанство реално трябва да е малко. Ако се налага това да се измери в цифри, те трябва да са както следва:

  • Годишният приход от продажба на продукция трябва да варира между 2000 и 7999 евро, като конкретната сума претърпява изчисления по стандартен производствен обем (СПО). Важно е да се уточни, че това е осреднена статистика на цени за региона.

Изисквания, насочени към самия проект

Налага се кандидатите да представят дългосрочен бизнес план по образец. Тук има едно улеснение, което е напълно безплатно. За това изискване ще се погрижи Националната служба за съвети в земеделието.

Планът задължително трябва да представя ясно очертаните перспективи и цели на учредителите и то в дългосрочен план. Освен това в него се налага да бъде отразено първоначалното състояние на бизнеса. Накрая, но не на последно място се налага предприемачите да впишат подробна информация за всички извършени във фирмата дейности – инвестиции, обучение, сътрудничество.

Всеки одобрен кандидат трябва да завърши своя бизнес план като отрази конкретни резултати. В това число влизат увеличаване на добитъка или обработваемата площ .

Следващата стъпка е…

Всеки, който бъде одобрен следва да получи до 15 хиляди евро. Това не е всичко, тъй като срокът за получаване е от 5 години.

Финансовата подкрепа се изпаща на два етапа:

  • Първоначално в сметката на предприемача постъпват 10 хиляди евро. Това се случва непосредствено след като се сключи договорът за предоставяне на финансова помощ.
  • Второто постъпление е на стойност 5 хиляди евро. С тези пари може да разполага собственикът, след като разплащателната агенция се увери, че бизнес планът е изпълнен коректно.

Кой може да се ползва с приоритет

Всеки предприемач, които е собственик на регистрирани животновъдни обекти и съответно отглежда едри и дребни преживни животни – свине, зайци, птици и пчели може да се възползва с приоритет при процеса на оценяване на проектите. Допълнителни точки ще получат и кандидати в секторите плодове, зеленчуци и етерично-маслени култури.

Както следва т.н. биопродукти и по-конкретно тяхното производство се счита за преимущество. Всеки, който регистрира подобен вид производство или земеделското му стопанство е разположено в планински район – ще получава съответните бонуси.

Ивайло Тодоров, член на управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители, ясно заяви, че кандидатите ще мерят сили на равностойно ниво и няма да се конкурират с различни на тях стопанства. Това на свой ред ще допринесе за „спестяване на неравнопоставеност, която съществуваше в програмата от предишния програмен период 2007 – 2013 г.“, коментира още той. Според Тодоров това ще подринете за по-справедливото и гладко съревнование.

Основни цели на стопанствата

Съществува списък с 4 основни цели, който учрежденията трябва да изпълнят. При затруднение се признава и успешното регистриране на една напълно изпълнена цел.

  1. Най-малко 20% трябва да бъде отчетеното увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство
  2. Абсолютно същото важи и за броя на отглежданите животни. Увеличението отново трябва да е поне 20%, а най-важното е отчетеният процент да е спрямо датата на кандидатстване;
  3. С най-малко 2 хиляди евро трябва да бъде увеличен икономическият размер на стопанството
  4. Последно, но не маловажно е наложителното хуманно отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността, безопасните условия на труд. Освен това трябва да бъде отчетено нужното съответствие със стандартите на ЕС по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания

Тази година няма да има субсидии за къщи за гости

За сметка на това, през тази година лишени от финансова подкрепа ще бъде лишена програмата за развитие на селските райони – 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ или с други думи – къщите за гости няма да бъдат подпомогнати. Това стана ясно от сумите на Десислава Танева  министъра на земеделието и храните. Танева заяви ясно, че:  „През следващата година мярката и условията й ще бъдат предмет на обществен дебат по отношение на какъв тип инвестиция може да бъде допустима. Проекти за къща за гости ще бъдат допустими само когато районът, в който се изграждат, е с основен поминък алтернативен туризъм“.

Министър Танева конкретизира, че земеделската заетост е една от най-разпространените дейности в тези райони. Именно затова трябва да се даде зелена светлина на друг вид неземеделски дейности. Става дума да се създадат редица нови заетости и една по-добра икономична среда за развитие.

Оказа се, че злоупотреби с предишния проект за изграждане на къщи за гости е имало. По програма бяха отпуснати 200 хиляди евро. Измамниците, преметнали фонда са си позволили да построят къщи не за туристическа, а за лична употреба.

Виж също

АЕЦ Козлодуй

432 млн. евро ще струва 20 години повече живот на реакторите в АЕЦ „Козлодуй”

Седмият национален доклад на България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност дава …