Валутни курсове за 24.05.2024
Щатски долар (1 USD) 1.73451 лв
Евро (1 EUR) 1.95583 лв
Британски Паунд (1 GBP) 2.18358 лв
Швейцарски франк (1 CHF) 1.84078 лв
Начало / България / Общество / „Данък уикенд” с нова разновидност

„Данък уикенд” с нова разновидност

Източник: Pexels
Източник: Pexels

Нов вид облагане, свързан с „данък уикенд”, измислиха управляващите.

От Нова Година влязоха в сила неясни текстове, които задължават фирмите да отчитат ползването на служебните коли, имоти и телефони за лични цели и да връщат част от ДДС-то държавата.

Протести принудиха вносителите на закона да обещаят, че ще преразгледат правилата, така че да не водят до бюрокрация и вратички в данъчната система. Промени в Закона за корпоративно подоходно облагане предвиждат полученият доход в натура от служителя или мениджъра в резултат от ползването на фирмен автомобил и телефон да се облага с „плоска ставка” от 10%, а не върху сумата да се дължи и данък общ доход, и осигуровки.

Служителят няма да дължи нищо, а задължението ще се поема от работодателя

Липсата на ред накара много компании да забавят декларирането на използването на фирмени активи за лични цели и влезлите в бюджета суми от ДДС през първите месеци на годината бяха минимални.

Много фирми прибегнаха до продажба на луксозните возила, за да избегнат бюрокрацията, макар това да бе неизгодно.

Върху отчетените разходи за гориво, амортизация, ремонт, паркинг и пр. работодателите ще дължат еднократна ставка от 10%. Данъкът ще подлежи на деклариране и внасяне веднъж годишно, в срок до 31 март на следващата календарна година и ще е окончателен. Промените, които ще се разгледат на заседание на бюджетната комисия, ще влязат в сила със задна дата от 1 януари 2016 г.

Финансовият министър Владислав Горанов бе предложил първоначално този данък да е 17%, като с него се урежда както корпоративното облагане, така и осигуровките върху нефинансовия доход на служителите. Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова разясни, че до 10-те процента се е стигнало след широка дискусия с работодатели и засегнати страни.

Предвидено е право на избор пред работодателя – или да плаща окончателен данък върху разходите по използването на активите, или служителят му да заплати данък общ доход и осигуровки, защото разходите са доход в натура за него.

При избор от работодателя получените от физическото лице непарични доходи от използването на активите, под формата на разход, няма да се облагат с данък по реда на ЗДДФЛ и няма да се дължат пенсионни и здравни осигуровки за тези суми.

След обнародването на закона ще бъдат направени промени в подзаконовите нормативни актове

Новият данък върху „разходите в натура” трябва да е ползван от служител на компанията и да се отнася за собствени, наети или предоставени за ползване от компанията активи. Този вариант за данък е по-изгоден, защото се улеснява отчитането и администрирането, а ставката е по-ниска от първоначално предложеното облагане с данък общ доход и осигуровки.

Менда Стоянова коментира, че целта е по този начин да се облекчат работодателите, когато ползват фирмените активи за свои цели. Процесът на изчисляване на точния размер на разхода, който е приход за юридическото лице, не е лесен, защото трябва да се определи пазарната цена на дохода в натура, а това води до спорно правоприлагане, уточнява тя. Ще има и фирми, които ще подходят по традиционния начин с облагане на физическите лица и разделяне на осигуровките с тях, допълни Стоянова.

Ще се използва различен подход при определяне на данъчната основа при различните видове активи по новия закон. При автомобилите ще се отчита изминатият пробег или времето на ползването им. Алтернативно може да се прилага като при поисканата дерогация на данък „уикенд” – 50% лично ползване и 50% фирмено. За недвижимите имоти ще се прилага оценка на използваната площ и времето на ползване, а при другите активи като телефони, лаптопи, итернет компаниите ще могат автоматично да отчитат 20% от разходите за лични цели, освен ако не се обоснове документално друг размер на данъчната основа.

По силата на този закон всички работодатели или възложители по договори за управление и контрол, юридически лица със съдружници и акционери, упражняващи личен труд и приходи, приравнени на доход от трудови взаимоотношения за целите на данъчното облагане, са данъчно задължени лица.

Виж също

Източник: Wikimedia/  Vladimir Petkov

Иран има интерес да купи оборудването за спрения строеж на АЕЦ „Белене”

Вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев и министърът на енергетиката Теменужка Петкова …